برای جلوگیری از ورود کرونا، کشورهای همسایه مرزهایشان با ایران را بستند

[advanced_iframe use_shortcode_attributes_only=”true” src=”https://www.radiofarda.com/a/Pakistan-and-Turkemnistan-close-their-borders-with-Iran-to-avoid-spread-of-coronavirus/30449852.html” width=”100%” height=”600″]

به اشتراک بگذارید: