برایان هوک: چرا مالیات دهندگان آمریکایی بودجه “صدای آخوندها” در ایران (VOA) را تأمین می کنند؟ (مقاله انگلیسی)

بودجه سال گذشته صدای امریکا ۱۷ میلیون دلار بوده.

منبع: ?Why are US taxpayers funding a ‘Voice of the Mullahs’ in Iran

به اشتراک بگذارید: