بحضرت عباس این مشنگ مشاعر درست و حسابی ندارد

 

این هم دسته گل امروزش است:

 

به اشتراک بگذارید: