بایدن Tony Blinken را به عنوان وزیر امور خارجه انتخاب می کند (کلیپ کوتاه انگلیسی)

۵۸ ساله
فارغ التحصیل هاروارد و دانشکده حقوق دانشگاه کلمبیا
گیتاریست
۲۰ سال همراه بایدن
مسولیتها در دولت اوباما:
-مشاور امنیت ملی آمریکا ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵
-معاون وزیر خارجه ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷

به اشتراک بگذارید: