بالاخره مهریه حضرت زهرا چقدر بود؟

علامه مجلسی(ره) در جلد دهم کتاب بحارالانوار در باب تزویج فاطمه(س) روایت کرده که می فرماید:

خمس دنیا و ثلث بهشت را مهر فاطمه(س) قرار داده و در روی زمین هم چهار رودخانه بزرگ را مهریه ایشان گردانیده: نهر نیل که در مصر است ، نهر بلخ نهروان و نهر فرات.

و در حیث دیگر که ایضاً در همان ماخذ از حضرت امام صادق(ع) روایت کرده که می فرماید:

خداوند تمامی بهشت و جهنم را مهریه حضرت فاطمه (س) گردانید که دوستان خود را داخل بهشت کند و دشمنان را داخل جهنم نماید.

به اشتراک بگذارید: