بازهم زدند- این بار نزدیک دمشق

رویترز: پایگاه سپاه قدس و حزب الله لبنان در مجاورت شهر الکسوه در حومه دمشق ، و مرکز نظامی دیگر در مجاورت فرودگاه بین المللی دمشق توسط اسرائیل مورد هدف قرار گرفتند. حداقل 5 نفر از فرماندهان آن به درجه رفیع کتلت ارتقا یافتند.

به اشتراک بگذارید: