بازرگان بزرگترین کلاهی بود که خمینی بر سر آمریکا گذاشت‎

محسن رضایی، از فرماندهان سپاه پاسداران و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد انتخاب بازرگان ـ در تاریخِ ۱۴ بهمن ۱۳۸۹ خورشیدی اظهار می‌دارد:

اگر امام در اوایل انقلاب بازرگان را بر سر کار نمی‌گذاشت شاید انقلاب به ثمر نمی‌رسید، بازرگان بزرگترین کلاهی بود که امام بر سر آمریکا گذاشت، ایشان نیرویی را به کار گرفت که آمریکا احساس خطر نکند.

به اشتراک بگذارید: