بازداشت چهار تن از فعالان کارگری نیشکر هفت تپه

ایران کارگر: روز پنجشنبه ۸ آبان ماه ۹۹، پس از تجمع کارگران از بخش‌های مختلف صنعتی در حمایت از همکارانی که اضافه‌کاری تیر و مرداد ماه آنها واریز نشده بود، چهار تن از فعالان کارگری نیشکر هفت تپه بازداشت شدند.

به گزارش سندیکای کارگران هفت‌تپه، پس از تجمع امروز (پنجشنبه) کارگران از بخش‌های مختلف صنعتی در حمایت از همکاران که اضافه‌کاری تیر و مرداد ماه آنان واریز نشده است، در حالی که با مسئولین شرکت در حال گفتگو بودند، نیروی انتظامی و همچنین یگان امداد نیروهای مخصوص انتظامی، دخالت کرده و اعتراض کارگران به تشنج کشیده شد.

بر اساس این گزارش، پس از این تجمع و دخالت نیروهای انتظامی، ساعت سه و نیم بعد از ظهر  پنجشنبه نیروهای امنیتی به منازل فعالان کارگری نیشکر هفت تپه مراجعه و ۴ تن از فعالان کارگری به نام‌های  یوسف بهمنی، حمید ممبینی، ابراهیم عباسی‌منجزی و مسعود حیوری را بازداشت کردند.

نمایندگان هفت تپه
طی ماه‌های اخیر تجمعات اعتراضی کارگران نیشکر هفت‌تپه بیش از دو ماه در خیابان‌های شهر شوش و در مقابل فرمانداری این شهر ادامه داشت.

 کارگران هفت‌تپه مهمترین مطالبات خود را پرداخت معوقات مزدی، رسیدگی به وضعیت شغلی، تعیین تکلیف شرکت، بازگشت به کار همکاران اخراج شده، ابطال واگذاری شرکت به بخش خصوصی و همچنین تمدید مهلت دفترچه‌های درمانی، عنوان کرده‌اند.

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه بازداشت فعالان کارگری را محکوم کرده و خواهان آزادی فوری آنان می‌باشد.

به اشتراک بگذارید: