این «پلیس بد» که او را در «منطقه خودمختار» سیاتل نمیخواهند کیست؟

احتمالا درست حدس نزدید: رئیس پلیس این شهر کارمن بِست است، که با ۲۸ سال سابقه تمام مدارج پلیس از گشت خیابانی تا «چهار ستاره» را با براوو در کارنامه خود دارد:

Carmen Best

همانطور که ملاحظه میکنید این جناب یک زن، سیاهپوست، منتخب شورای فوق لیبرال این شهر، و حامی سرسخت حقوق همجنسگرایان است:

حالااین دوستان «آنتی فاشیست» ما در سیاتل دیگر چه چیز پلیسشان را نمی پسندند برای من یک معما است…

در هر حال این خانم در چند مصاحبه تصریح کرده که با آزادی بیان و تظاهرات هیچ مشکلی ندارد، ولی «این حکایت دیگری است».

او تاکید میکند که عقب نشینی پلیس بر خلاف صلاحدید او و با فشار سیاسیون صورت پذیرفته و راه را برای گنگ هایی باز کرده که در پی تخریب، غارت و باجگیری هستند.

به اشتراک بگذارید: