ایمان سلیمانی امیری: اسلام؛ مالکیت و حاکمیت مردان بر زنان (ویدئو – ۲۲ دقیقه)

این گفتار در May 2020 و بعد از قتل رومینا با داس توسط پدرش ایراد شده.

به اشتراک بگذارید: