ایرج مصداقی و فرج سرکوهی درباره نامه فاجعه آمیز ۲۵۰ نفر از هنرمندان تئاتر به حکومت نکبت اسلامی (ویدئو ۲۲ دقیقه)

ما سانسور را پذیرفته‌ایم چون در ایران است که ما دوستش داریم

به اشتراک بگذارید: