ایران در آتش «بی کفایتی آخوندهای حاکم» می سوزد

ادامه آتش‌سوزی در جنگل‌های جنوب غربی ایران؛ «هیچ مسئولی این‌جا نیست
ایران در آتش «بی کفایتی آخوندهای حاکم» می سوزد
جنگل های سیاه پوش شدی بلوط ایران
علت ادامه آتش سوزی در جنگل‌های ایران چیست؟
به اشتراک بگذارید: