ایرانی عزیز، خبر داری که ۲ میلیون هکتار از زمینهای ملی در تصاحب نهادها و نظامی هاست؟

تو ببین تا کجا از ایرانی‌ها دزدیدند و حرام خوری کردند که مدیر کل دفتر استعدادیابی و بهره‌برداری از منابع طبیعی سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری گفته: ۲ میلیون هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی کشور که در اختیار نهادهای دولتی و نیروهای مسلح است.

وی ادامه داد: ۴۵۰ هزار هکتار از زمین‌های تحت اختیار نهادهای دولتی و نیروهای مسلح تعیین‌ تکلیف شده و ۳۵ هزار هکتار آن به سازمان منابع طبیعی مسترد شده است.  

یعنی بعد از آشوب ۲۲ بهمن ۵۷ خورشیدی  و در زمان جنگ ـ بخشی از عرصه‌های منابع طبیعی در اختیار دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های انتظامی و نظامی فاشیستهای اسلامی قرار گرفته که اکنون این دفتر وظیفه ساماندهی و تعیین تکلیف این اراضی را برعهده دارد.

درست حساب کنیم ـ می بینیم که در مجموع دو میلیون هکتار عرصه عمومی در اختیار دستگاه‌های اجرایی و انتظامی فاشیستهای اسلامی قرار گرفته است که هنوز بخشی از این اراضی بررسی و تعیین تکلیف نشده است.  

فراموش نکنیم که بخش عمده ای از پادگانهای آموزشی سپاه پاسداران به عنوان مثال: پادگان آموزشی المهدی بابل، پادگان سید روح الله خاتمی در یزد و همچنین پادگان تیپ مالک آمل که در شرایط اضطراری زمان جنگ ایران و عراق تاسیس شده در میان جنگلها و مراتع ملی موقتا برپا شده که همچنان با گذشت نزدیک به ۳ دهه از پایان جنگ ـ همچنان در تصاحب سپاه پاسداران است.

به اشتراک بگذارید: