اولین تصاویر ماهواره جاسوسی Ofek 16 اسرائیل به زمین رسید

یک هفته پس از پرتاب موفقیت آمیز ماهواره جاسوسی Ofek 16، وزارت دفاع و صنایع هوافضای اسرائیل روز سه شنبه گزارش دادند که دوربین های این ماهواره عملیاتی شده و اولین تصاویر منتقل شده به زمین از “کیفیت عالی” برخوردار هستند. طبق برنامه ای که از قبل تنظیم شده، سیستم های این ماهواره به تدریج و با نظارت دقیق, فعال و عملیاتی خواهند شد.

منبع: www.israelhayom.com

به اشتراک بگذارید: