اوضاع شیر تو شیر کرونایی در تورنتو

قدیمی ها همیشه میگفتند سعی کنید افراط و تفریط نکنید. نه اینقدر جلو بام بیایید که بیفتید و نه آنقدر عقب عقب بروید تا از آنطرف بام سقوط کنید.

حالا شده ماجرای نحوه برخورد با همه گیری کرونا. در جمهوری اسلامی آنقدر قرنطینه را شل می گیرند که تردد شبانه را ممنوع می کنند اما استفاده از مترو و اتوبوس و ازدحام جمعیت در مساجد و امامزاده ها را بی خیال میشوند.

در طرف مقابل،  دولتهای چپول و بیعرضه در غرب از آنطرف بام افتاده اند.  مثل دولت فدرال و استانی کانادا که یکسال است همه مراکز کسب و کار را بسته اند و مردم را بدبخت و ورشکسته کرده اند و هر چه بر میزان مبتلایان افزوده میشود اینها هم بر شدت و مدت قرنطینه اضافه می کنند.

اخیرا دولت استانی انتاریو بمدت شش هفته قرنطینه کامل اعلام کرده و از پلیس خواسته هرکس را که در خیابان دیدند جریمه کنند. همین باعث عصبانیت مردم شده بطوریکه امروز بزرگترین تظاهرات ضد قرنطینه در تورنتو برگزار شد. لازم به ذکر است که پلیس برخی نواحی اعلام کرده که این تصمیم دولت را نمی تواند اجرا کند.

الان هرکس میخواهد برای سرزدن به فامیل و اقوام و نزدیکان به خیابان برود به فکر جور کردن اسناد و مدارک و معرفینامه از مسجد محل می افتد!

به اشتراک بگذارید: