انفجار عظیم در بیروت (ویدئوها و تصاویر)

دقایقی پیش یک انفجار عظیم در بیروت رخ داد که تا کیلومترها همه ساختمانها را تکان داد و تخریب ایجاد کرد.

به اشتراک بگذارید: