انتقام سخت؛ این بار با ترقه از سفارت خالی!

امروز اخبار TV7 اسرائیل در مورد انفجار نزدیک سفارت اسرائیل در هند رو گوش میکردم که لینکش رو در پایین گذاشتم. این ویدئو نکات جالبی داره. اول اینکه موقع انفجار “بمب” کسی در سفارت اسرائیل حضور نداشته! یعنی یک چیزی تو مایه های انتقام سخت از پادگان تخلیه شده نیروهای آمریکایی در عراق بدنبال جشن کتلت. دوم اینکه اونجور که در این ویدئو نشون داده میشه قدرت تخریبی “بمب” به کار گرفته شده توسط تروریستهای دوره دیده در جامعة المصطفی یک چیزی در حد و اندازه زرنیخ کلرات های ۴ شنبه سوری بوده و فقط چند تا شیشه ماشین پارک شده اطراف رو شکسته!

ای خاک دو عالم بر سرتون که اثبات کردید بعد از چهل و چند سال “تمرین و ممارست” حتا قادر به تربیت تروریست – از اوباش هم – نیستید! زود باشید زودتر شوی نرمش قهرمانانه رو اجراء کنید یا جام زهر بعدی رو کوفت کنید که دیگه برای اوباش زیر دست خودتون هم تهوع آور شدید.

به اشتراک بگذارید: