انتشار مجدد کتاب ۱۰۰۱ روز؛ خاطرات شهبانو فرح پهلوی

کتاب “۱۰۰۱ روز؛ خاطرات یک ملکه” که خاطرات علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی در سن ۳۸ سالگی میباشد به زبان انگلیسی منتشر شد. چاپ اول این کتاب در قبل از انقلاب ۵۷ و به زبان فرانسه منتشر شده بود.


کتاب حاضر در قطع رقعی, در ۱۴۳ صفحه توسط انتشارات VPP انگلستان منتشر شده. کتاب دارای عکس های متعدد با کیفیت بالا و در ۷ فصل تنظیم شده. از نکات جالب توجه اینکه عنوان های فصل های این خاطرات به زبان فارسی هم ترجمه شده:
۱- شاه بیاد (Should The King Come)
۲- مرا به خاطر عشق ملامت نکن (Do Not Fault Me For My Love)
۳- کاری که باید بکنی (What You Must Give)
۴- ویژگی فارس ها چیست (What Makes a Persian)
۵- من اگر نیکم اگر بد (Whether I am Good or Bad)
۶- آب کم جوی تشنگی آور به دست (Seek Not Water, Seek Thirst)
۷- من سالکی جدیدم (I am a New Wayfarer)

به اشتراک بگذارید: