انتخاب ریچارد گرنل به سمت سازمان امنیت امریکا

شاید نام ریچارد گرنل سفیر امریکا در آلمان را پس از  تظاهرات مردم ایران و کشته شدن بیش از هزار و پانصد نفر از مردم بی گناه توسط جنایتکاران اسلامی شنیده باشید.

ریچارد گرنل کسی است که از مردم ایران حمایت کرد و به دولتهای اروپایی اعتراض کرد که اینقدر در برابر جنایات رژیم تروریستی منفعل نباشند.

امروز دونالد ترامپ ریچارد گرنل را به سمت سازمان های اطلاعات و امنیت امریکا منصوب کرد:

به اشتراک بگذارید: