انتخابات آخوندی؛ توهین به شعور زنان

حکومت آخوندی متعلق به صدها سال پیش است و با شرایط زندگی قرن بیست و یکم ناسازگار است. اگر می بینید از ظواهر تمدن و دمکراسی بهره می برند و مثلا مجلس و انتخابات و دولت دارند، بخاطر این است که در اوایل انقلاب مجبور بودند از قالب های پذیرفته جهانی پیروی کنند.

در آن سالها و ماههای آغازین حکومت انقلابیون، هنوز آخوندها بر همه ارکان کشور مسلط نشده بودند و مجبور بودند پشت تکنوکراتهای اسلامی مثل مهندس بازرگان و دوستانش قایم شوند. در آن شرایط مجبور بودند در قانون اساسی، موادی درباره آزادی بیان و انتخابات و تفکیک قوا و غیره بگنجانند.

بتدریج آخوندها موفق شدند گروهها و افراد غیر خودی را تصفیه و از قطار قدرت پیاده کنند اما چاره ای نداشتند که همان قالب های پذیرفته شده در اوایل انقلاب را چنان از محتوا خالی کنند که اکنون مایه مضحکه و توهین به شعور مردم شده اند.

مثلا انتخابات ریاست جمهوری را ببینید. در همان قدم اول نیمی از ایرانیان بخاطر جنسیت حق ندارند کاندیدای ریاست جمهوری شوند! در جمهوری اسلامی زنان حق ندارند نامزد این پست شوند.

تبعیض بخاطر جنسیت در قرن بیست و یکم در هیچ جامعه متمدنی پذیرفته نیست. در کشورهای پیشرفته شما حق ندارید خانم یا آقایی را بخاطر جنسیت اش استخدام نکنی. این چیزها در مغز آخوندها جایی ندارند و قادر به هضم آن نیستند.

شگفت آور است زنانی که به پای صندوق رای گیری این رژیم میروند و انگشت خود را جوهری کرده و با خوشحالی به دیگران نشان میدهند، اصلا به این فکر نمی کنند که با رای دادن و مشارکت در چنین انتخابات تقلبی، به خودشان توهین کرده اند.

آنها شما زنان را جزو آدمیزاد حساب نمی کنند اما شما با رای دادن تان ، تنور آنها را گرم می کنید.

 

به اشتراک بگذارید: