امین وزیری از جلادان و شکنجه گران زندان اوین

جوانه ها– امین وزیری  معاون دادستان و دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی که در دفتری در زندان اوین مستقر است یکی از جلادان و شکنجه‌گران و از چهره‌های ناقض حقوق بشر در ایران محسوب می شود.


در سال‌های گذشته زندانیان سیاسی زیادی از امین وزیری به عنوان فردی که حقوق آنان را پایمال کرده یا به ضرب و شتم و تبعید زندانیان پرداخته نام برده‌اند.


وزیری علیرغم سن کم، دارای سوابق متعددی در نقض حقوق بشر است، وی عامل تبعید شمار زیادی از زندانیان سیاسی از جمله علیرضا شیرمحمدعلی که در زندان تهران بزرگ به قتل رسید، می باشد.

علیرضا شیرمحمدعلی به اتهام
«تبلیغ علیه نظام»
«توهین به مقدسات»
«توهین به رهبری»
و «توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی»
به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شده بود


این چهره که برای زندانیان سیاسی محبوس در تهران و کرج و خانواده های آنان آشنا است دارای سابقه طولانی در شکنجه و آزار و اذیت زندانیان عقیدتی است.

ضیایی رئیس زندان اوین به واسطه وجود امین وزیری تحت عنوان معاون دادستان و دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی، دست خود را برای هرگونه جنایتی باز می بیند چرا که مجوز و تاییدیه ها را وزیری صادر می نماید.

به اشتراک بگذارید: