امیر رامین فرد(معرفی زندانیان سیاسی)

امیر رامین فرد شهروند اهل تبریز روز 7 تیر 97 همراه سینا زیرک قراملکی و احمد و علی ندرخانی توسط نیروهای اداره اطلاعات تبریز بازداشت شد. از لحظه بازداشت از حق ملاقات و تماس محروم بود. پس از پایان بازجویی با قرار وثیقه 500 میلیون تومانی موقتا ازاد شد. روز 7 آبان 97 توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز محاکمه و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به خامنه ای از طریق تخدیش و سوزاندن عکس او به سه سال حبس تعزیری محکوم شد که طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی دو سال حبس لازم الاجراست. در اول اسفند 97 نیز دادگاه تجدید نظر استان اذربایجان شرقی این جکم ظالمانه را تایید کرد. روز یکشنبه 23 تیر 98 امیر رامین فرد برای گذراندن دوران دو سال حبسش روانه زندان تبریز شد. امیر رامین فرد با نگارش نامه ای ضمن اشاره به مرگهای مشکوک در زندانهای رژیم نسبت به انتقالش به زندان هشدار داده و مسئولیت هرگونه اتفاقی را برعهده رژیم دانسته بود.

ایران فریدام

به اشتراک بگذارید: