امواج ملیت گرائی بر ساحل خاورمیانه

آنچه این روزها در عراق و لبنان شاهد آن هستیم بازگشت ملیت گرائی به کشورهای اسلامی خاورمیانه است. پیامی که از عراق و لبنان میشنویم یک چیز است. ما همه فارغ از اعتقادات دینی هموطن هستیم. ما همه عراقی هستیم. ما همه لبنانی هستیم. ما یک ملت هستیم. ملت نه به معنای هرزه ای که عوام فریبها بکار برده و از ملت فارس و کرد و ترک دم زده اند. ملت به معنای مجموعه ای از اقوام و مردمان گوناگون که جمعیت یک کشور را تشکیل داده اند و در در نوعی اتحاد برای بهبودی زندگی امروز و فردای آن مجموعه و علائق مردمان آن تلاش میکنند.

این بازگشتن از مذهب گرائی و یافتن ارزشهائی که دوستی و اتحاد را در جامعه گسترش میدهد و باعث پیشرفت میشود در ملتهای از هم گسیخته خاورمیانه قابل پیشبینی بود. درد مردم عراق و لبنان همان دردی است که ما داریم. از فساد و ظلم و هرزگی بجان آمده اند. هیچگاه این سخن را نپذیرفتم که رژیم اسلامی پول ایران را در عراق و لبنان خرج میکند و آنجا را آباد میکند. آخوند نمیتواند جائی را آباد کند. نیش عقرب اقتضای طبیعت آن است. آخوند پست به اقتضای طبیعتش بجز فساد و نفاق و هرزگی هیچ چیز دیگری برای عرضه به هیچ مردمی ندارد. مردم خاورمیانه که تا پیش از انقلاب ایران در کشورهائی به نسبت آباد و در حال رشد زندگی میکردند با بر آمدن دیو اسلام پلیدی مذهب را با گوشت و خون و پوست خود حس کردند و آن خیالبافی ها و فرشته موهومی که از دین ساخته بودند جای خود را به عفریته ای داد که زشتی و پلیدی اش مرزی نمیشناخت و خاورمیانه را در هم پیچید.

حاصل این دوران سیاه و آشکار شدن چهره واقعی مذهب دور گشتن مردم از دین است. اینترنت و توانائی نقد اسلام بدون هراس مرگ و دست یافتن به تک تک مسلمانان از ظریق اینترنت عامل مهم دیگری است که منجر به تضعیف اسلام  شده است. نظر سنجی بی بی سی با کمک دانشگاه پرینستون در بهار 2019 که تمایلات مذهبی مردم عرب را مورد مطالعه قرار داد نشان میدهد که تعداد افراد غیر مذهبی در این جوامع از 8% در سال 2013 به 13% در سال 2019 رسیده. بیشترین رشد در میان جوانان زیر 30 سال بوده است که 18% خود را غیر مذهبی خواندند. من باور دارم که محافظه کاری در این جوامع گاه باعث میشود که ما تصویر واقعی را نبینیم و احتمالا تعداد افراد غیر مذهبی و رشد آن حتی بیش از این است. لینک تحقیق بی بی سی که به انگلیسی است در پائین صفحه موجود است.

جا دارد که در اینجا یاد کنیم از همه آن قهرمانان روشنگری که گاه جان خویش را در این راه از دست دادند و حاصل تلاشهای آنان تضعیف اسلام گرائی در کشورهای خاورمیانه است که امروز شاهد روند رو به رشد آن هستیم.

The Arab world in seven charts: Are Arabs turning their backs on religion?

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
4 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها