امارات در مدار مریخ و خامنه ای ابله به دنبال فتوای کاشت ناخن

داشتم برنامه چشم انداز بانو سیما ثابت را می دیدم، نقشه خوزستان و رودهای در جریان آن را مشاهده می کردم.
یاد کتب فارسی بخیر.
وه چه رودهای پرآبی!، اروند، کارون، جراحی، کرخه و… چه استان زیبایی!
سد کرخه به گفته مراد ویسی ۳۶ برابر سد کرج آب دارد.
بعد مردم خوزستان در حال خرید بطری آب معدنی و اعتراض به بی آبی!
ابتدای سال میلادی جاری فضا پیمای اماراتی در مدار مریخ قرار گرفت. و اما جناب سید علی خامنه ای نادان در مورد کاشت ناخن و صحیح یا باطل بودن نماز با ناخن مصنوعی ارائه طریق می فرمایند.
بارالها ما در سال ۱۳۵۷ به دنبال چه می گشتیم؟!

به اشتراک بگذارید: