الو، الو، نظرسنجی

نظر سنجی اخیر دانشگاه مریلند باعث شد که به یاد نظرسنجی گالوپ از مردم ایران در سال 2013 در رایطه با انرژی هسته ای ایران بیافتم. آن زمان طنز زیر را نوشته و در سایت خودنویس منتشر کردم که هنوز هم میتواند جوابی باشد به هرگونه نظرسنجی از مردم درون ایران، هر چند که نظرسنجی های دانشگاه مریلند یا از بن ساختگی است و یا در پایگاه بسیج صورت میگیرد. یاد مرحوم سایت خودنویس هم بخیر.

**********

الو، الو، نظرسنجی

بتازگی موسسه گالوپ بار دیگر به آمارگیری در ایران پرداخت تا نشان دهد در کشوری که آزادی هست و دولتش چند و چون همه چیز را به هر صورت شده به مردم حالی میکند آمارگیری از مردم نیز مانند رای گیری میزان بسیار دقیقی از عقاید عمومی بدست می دهد. البته چنان که متن بعضی از این گفتگوها نشان می دهد آمارگیری در ایران کار چندان ساده ای هم نیست.

* * * * * * *

– الو

– الو، آقا سلام عرض میکنم. می تونم چند تا سوال ازتون بپرسم

– چرا از مادرت نمی پرسی؟ اون که بهتر بلده.

– معذرت می خوام آقا، سوء تفاهم نشه، من مزاحم تلفنی نیستم. ما در حال گرفتن آمار هستیم و …

– آره درسته، تو نیستی، پس برو آمار خواهرتو بگیر که همه بچه های محل آمارشو دارن.

– بییییییییییییب

– – – – – – – – – –

– بله

– سلام عرض کردم آقا من از طرف موسسه آمارگیری گالوپ زنگ می زنم. می تونم چند دقیقه وقتتون رو بگیرم و چند تا سوال بپرسم.

– تا چه سوالی باشه

– آیا تحریمها روی زندگی شما تاثیر گذاشته؟

– روی زندگی شما گذاشته؟

– آقا من از طرف موسسه آمار پرسیدم که روی زندگی شما تاثیر گذاشته؟

– منم پرسیدم که روی زندگی شما تاثیر گذاشته؟

– بله روی زندگی من تاثیر گذاشته.

– خوب حتماَ روی مال ما هم گذاشته

– شما فکر می کنید که ایران باید دارای سلاح هسته ای بشه؟

– شما فکر میکنی باید بشه؟

 – – – – – – – – – –

– بفرما

– از موسسه آمار گالوپ زنگ می زنم. می تونم چند تا سوال بکنم؟

– شوال؟ چه شوالی؟

– آیا تحریمها روی زندگی شما تاثیر گذاشته.

– فدات شم تو بگو چی تاشیر نذاشته؟ معلومه که گذاشته. یه رقمش ژغاله که هر روز قیمتش میره بالا.

– آیا شما با تولید سوخت هسته ای در ایران موافقید؟

– معلومه که موافقم. بی مایه که فطیره.

– منظورتون رو نمی فهمم یعنی چی فطیره؟

– یعنی میگم پش واشه چی راکتور داریم؟ ببین نوکرتم مش اینه که وافور داشته باشی، منقلم داشته باشی اما تریاک نداشته باشی. خوب پش چی می خوای بچشبونی؟ چند تا بشت شناتوری نباشه که همش خماریه.

– – – – – – – – – –

– الو

– سلام عرض کردم خانم. من از موسسه آمارگیری گالوپ زنگ می زنم. می تونم ازتون چند تا سوال بکنم.

صدای زن: حمید آقا میگه از نمی دونم چی، گوادلوپ زنگ می زنه. اینا همون پدرسوخته ها نیستن که گفتی شاه رو بیرون کردن؟

صدای سراسیمه مرد: هیس، اون که دستتو جلوش گرفتی دهنه نیست، گوشیه.

– بله بفرمائید، با کی کار داشتید؟

– از موسسه آمار گیری گالوپ زنگ می زنم. می خواستم چند تا سوال ازتون بپرسم.

– بپرس اما هر کی هستی اینو بدون که ما هنوز هم میگیم مرگ بر شاه.

– خیلی ممنون. آیا تحریمها روی زندگی شما تاثیر گذاشته.

– نه، اصلاَ هم نذاشته. ما راحت راحت زندگی میکنیم. هیچ کم و کسری هم نداریم و از دولت هم کمال تشکر رو داریم.

– شما با غنی سازی هسته ای در ایران موافقید؟

– بعله، ما هر چی که دولت بگه موافقیم. غنی سازی هم باشه. چرا نباشه.

– – – – – – – – – –

– الو

– خانم معذرت می خوام که مزاحم میشم. من از طرف موسسه آمار زنگ می زنم می تونم بپرسم که آیا تحریمها روی زندگی شما تاثیر گذاشته؟

– ما که هرچی میخوایم بگیریم میگن تحریم شده. بخدا صبح ساعت شیش رفتم توی صف مرغ ساعت نه و نیم رسیدم در تعاونی میگن مرغ تمام شد. خودشون میبرن اون پشت میدن به بازار سیاه. روغن میگی همینه. شکر میگی همینه. یعنی اون موقع جنگ که کوپنی..

– می بخشید مادر که حرفتون رو قطع میکنم. پس روی زندگی شما تاثیر گذاشته؟

– روی زندگی ما، بخدا زندگی نداریم. دیروز می خواستم برم دنبال برنج اومدم از خونه برم بیرون یه دفعه مچ پام چنان پیچ خورد که نمیدونستم اول برم فروشگاه یا برم دواخونه مرهم بگیرم ببندم به پام. بعد نگاه کردم دیدم این همسایه مون اختر خانم داره میاد..

– بیییییییب

– – – – – – – – – –

– بله

– آقا من از موسسه آمار زنگ میزنم می تونم چند تا سوال ازتون بپرسم؟

– سوال چی؟

– آیا تحریمها روی زندگی شما تاثیر گذاشته؟

– چرا می پرسی؟

– برای این که آگاهی بهتری از نظریات مردم در این موارد داشته باشیم.

– پس شما از اداره آگاهی زنگ می زنی.

– نه آقا من از موسسه آمار زنگ می زنم.

– خوب، فهمیدم. نه، روی زندگی ما هیچ تاثیری نذاشته. الحمدالله همه چیز خوب خوبه و هیچ گله ای هم نداریم.

– شما فکر می کنید ایران باید دارای فناوری هسته ای بشه؟

– صد در صد. مگر ایرانی هم هست که مخالف باشه؟

– – – – – – – – – –

– الو

– الو خانم من از موسسه آمار زنگ میزنم، میشه بپرسم که آیا تحریمها روی زندگی شما تاثیر گذاشته؟

– ما رو که آدم حساب نمیکنن و خود دولت تحریممون کرده. این تحریمها هم روش.

– فکر می کنید ایران باید دارای سلاح هسته ای بشه؟

– آقا شما فقط سوال میکنی یا جوابها هم گوش میکنی؟

– – – – – – – – – –

– الو

– الو، از موسسه آمار گالوپ زنگ میزنم، می تونم چند تا سوال بپرسم

– خیل خوب، بپرس

– آیا تحریمها روی زندگی شما تاثیر گذاشته؟

– ایناهمش کار امریکا و اسرائیله و به همین زودی جوابش رو از ایران میگیرن. اینجا مملکت امام زمانه و به یاری امام زمان بمب اتمی هم درست می کنیم.

– پس شما فکر می کنید ایران باید دارای سلاح اتمی باشه؟

– مگه شک داری؟ معلوم شد تو هم از همون امریکا زده ها هستی. ما میگیم مرگ بر امریکا. ایران باید بمب اتمی داشته باشه و هر کی هم بخواد سوسول بازی در بیاره و نوکری امریکا را بکنه خردش میکنیم، فلسطین هم باید بمب اتمی داشته باشه. سوریه هم باید بمب اتمی داشته باشه. اون وقت ما می دونیم و اسرائیل.

– نگفتید که آیا تحریمها روی زندگی شما تاثیر گذاشته؟

 مگه ما سوسول امریکائی هستیم که این چیزا رومون تاثیر بذاره. بریم بیابون علفم بخوریم پاش ایستادیم.-

– – – – – – – – – –

– بله

– از موسسه آمار زنگ میزنم می تونم بپرسم که تاثیر تحریمها روی زندگی شما چی بوده؟

– آمار دولتیه؟

– نه، ولی دولت هم میتونه از اون استفاده کنه.

– پس یعنی دولت میخواد اون سه دهک رو مشخص کنه؟

– آقا این ربطی به یارانه ها نداره

– بابا با ما روراست باش. حالا ما که نمی خوایم دروغ بگیم، خیلی هم سخت تر شده و اگه همین صنار یارانه هم نباشه باید نون خشک بخوریم.

– آقا سوالهای ما هیچ ارتباطی به یارانه ها نداره.

– می دونم نداره ولی ما جزو اون سه دهک بالا که خوبه، سه دهک پائین هم نیستیم. چی میگم، یعنی سه دهک متوسط هم که نیستیم، هیچی اون پائین که می مونه سه دهک، از اونم بگذر ما توی اون یه دهک آخری هستیم. تازه خوب شد دیگه زیر اون دهک نیست وگرنه اونجا بودیم.

– – – – – – – – – –

– بله؟

– من که هنوز تقاضا نکردم که میگی بله.

– ها ها ها، چه با مزه. خوب کی می خوای تقاضا کنی؟

– خوب اول باید ببینم. همین طوری که نمیشه.

– همین که صدامو شنیدی کافیه دیگه.

– صدات که صدای فرشته اس. اما نمیشه صاحب اون صدا رو ندید. مثلاَ واسه یه قهوه.

– آره؟ زنگ زدی اینجا یه دختری رو که نمی شناسی دعوت کنی کافی شاپ؟

– نخیر، زنگ زده بودم واسه آمار اما اون صدا رو که شنیدم همه چی یادم رفت.

– حالا اگه بری کافی شاپ آمارها چی میشه؟

– چیزی نیست خودم شب چند تا می نویسم. فرقی هم نمیکنه.

به اشتراک بگذارید: