الزام شفافیت مالی برای لابی گران

وزارت امور خارجه آمریكا خط‌ مشی برای لابی‌گران صادركرده و خواسته تا منابع مالی‌شان را كه از دول خارجی دریافت می كنند نشان دهند.

توصیه شده که اطلاعات مربوطه را در وبسایت هایشان منتشر کنند.

با اجرایی شدن این قانون، مزدوران رژیم جمهوری اسلامی یا باید منابع مالی شان را اعلام کنند و یا گرفتار مجازاتهای قانونی ایالات متحده خواهند شد.

به اشتراک بگذارید: