افسانه بی سوادی رضا شاه- خاطرت ارتشبد فریدون جم

بعد از اشغال ایران توسط متفقین در جنگ جهانی‌ دوم ارتشبد فریدون جم همراه رضا شاه به تبعید میرود و ….

به اشتراک بگذارید: