توطئه ناجوانمردانه دمکراتها

در همان هفته های شروع کار ترامپ در کاخ سفید، مدیران اف بی آی که دست نشاندگان اوباما بودند برای ضربه زدن به تیم ترامپ وارد میدان شدند و در اولین قدم، مایک فلین مشاور امنیتی او که از دشمنان جدی جمهوری اسلامی و دیگر تروریستهاست را متهم به نقض قانون لوگان کرده و او را مجبور به استعفا کردند.

همین امروز اسنادی به دست فاکس نیوز رسیده که مدیر اف بی آی به دستیارش نوشته که مایک فلین را بازجویی کنید  طوری که یا او را زندانی کنیم و یا مجبور به استعفا یا اخراج از کاخ سفید شود!

بهرحال آنها او را دستگیر کرده و مجبور به استعفا کردند. بعدها ترامپ مدیر اف بی آی را اخراج کرد و امروز معلوم شده که دمکراتها و کارگزاران اوباما سه سال پیش دست به چه توطئه کثیفی زده بودند.

ویدئو را ببینید

 

به اشتراک بگذارید: