اعتراف معاون وزیر بهداشت: دوازده هزار مشکوک به کرونا در ایران بستری شده اند!

از آنجا که تنها ۲۰ در صد مبتلایان علائم شدید نشان میدهند هم اکنون حداقل ۶۰ هزار نفر در ایران مبتلا هستند. ولی با توجه به اینکه فقط حدود ۵ در صد حالشان وخیم میشود (و با فرض اینکه در شرایط فعلی بیمارستانهای ایران دیگران را بستری نگه نمی دارند) تعداد ناقلین ویروس میتواند ۲۴۰ هزار نفر باشد.

البته این نتیجه بر مبنای این فرض است که عمده بستری شدگان مبتلا به کرونا باشند، ولی با توجه به تشخیص متخصصان دانشگاهی و اینکه جهش تعداد بیماران حاد تنفسی جز این بدون توجیه بود این یک فرض موجه به نظر می آید.

به اشتراک بگذارید: