اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی

اصل‏ پنجم: ‎‎در زمان‏ غیب‏ حضرت‏ ولی‏ عصر “عجل‏ الله‏ تعالی‏ فرجه‏” در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ ‎‎‎‎‎‎‎ ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقیه‏ عادل‏ و با تقوی‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدیر و مدبر است‏ که‏ طبق‏ اصل‏ یکصد و هفتم‏ عهده‏ دار آن‏ می‏ گردد.

باورتان میشه توی قانون اساسی رژیم اسلامی از امام زمان که وجود خارجی ندارد بعنوان مرجع و رفرنس قوانین نام برده شده مثل این است که توی قانون اساسی کشوری از جن و پری و دیو و غول و کدو قلقلی زن نام ببرند!

به اشتراک بگذارید: