«اصلاح طلب درون» (به بهانه بیانیه موسوی)

بیانیه موسوی انواع واکنشها را برانگیخت: از هیجان در باره «شکاف در نظام» تا هشدار در باره «مهره چینی خامنه ای».

من میخواهم به یک جنبه کاملا متفاوت قضیه بپردازم: نه بیانه موسوی و پشت پرده آن (که نسبتا بی اهمیت است)، بلکه واکنش هموطنان و روانشناسی آن.

تقریبا همه این واکنشها ـ چه مدافع و چه منتقد ـ یک وجه اشتراک داشتند و آن عدم واقعگرایی بود. حتی کسی که اینجا یک توطئه برای حفظ نظام از طریق انتقال قدرت به امثال موسوی را میبیند نا خودآگاه «اصلاح طلب درون» را بروز میدهد!

خود این تصور که خامنه ای کوتاه بیاید یا کسی سرش را زیر آب کند و بعد رژیم انقدر متحول بشود که بتواند خودش را بدون خشونت حفظ کند از این گواهی میدهد که دوستان هنوز که هنوز است واقعیت را هضم نکرده اند و ترجیح میدهند خودشان را با تخیلات مشغول کنند.
چنین راه حل های ساده ای ـ نه برای ما و نه برای نظام ـ به هیچ جا نمیرسند. حتی باید گفت که خامنه ای و سرداران سپاه واقع بینتر هستند، چون وقتشان را با این تخیلات تلف نمیکنند.

تضادهای منافع ـ چه در درون جامعه و چه با قدرتهای خارجی ـ عمیقتر از آن هستند که بتوان انها را با «دیپلماسی» به صورت پایدار حل کرد. این راه ـ حتی اگر امتحان بشود ـ به جایی نمیرسد، کما اینکه هم در بعد داخلی (اصلاحات و تلاش برای استحاله) و هم در بعد خارجی (برجام و پیگیری سرمایه گذاری) امتحان شد و شکست خورد. این شکست اتفاقی نبود، اجتناب ناپذیر بود.

در اینجور موارد است که حتی دوستان «برانداز» ما ضمیر درون خود را بروز میدهند: اصلا همینکه کسی خودش را با این سناریو ها به صورت جدی مشغول کند لو میدهد که هنوز از این طرز فکر رها نشده که ممکن است «دستی از غیب برون آید و کاری بکند» (چه برای ما و چه برای رژیم).

با این طرز فکر اگر براندازی به جایی رسیده بود جای تعجب داشت، این دوستان هم ـ بر خلاف باور خودشان ـ «برانداز» نیستند، فقط «خواهان» تغییر رژیم هستند (که فرقش از زمین تا آسمان است). کما اینکه «اصلاح طلبان» ما هم ـ در بهترین حالت ـ فقط طالب اصلاحات بودند، ولی هیچ برنامه قرین به موفقیتی برای آن نداشتند.

بله عزیزان، با کمال تاسف باید بگویم که عجالتا خامنه ای و سپاهی ها عملگراترین بازیگران در صحنه داخلی هستند، و اگر «دوپینگ» خارجی نبود شما حداقل چهل سال دیگر با خیالبافی های خودتان سرگرم بودید…

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
12 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها