اصرار عجیب شورای گذار به تداوم انقلاب 57

بدون هیچگونه مقدمه ای بخشهایی از بیانیه شورای مدیریت گذار (شورایی متشکل از حسن شریعتمداری، سازگارا، نوری زاده و غیره) را برایتان انتخاب کرده ام. تفسیر و تحلیل آن را به خود شما واگذار می کنم:

انقلاب اسلامی:

ته مانده‌ی دموکراسی ظاهری و نیم‌بند دموکراسی که به همت جنبش ملی رشد می کرد تا دست شاه در اعمال اراده ی استبدادی کوتاه و دست انگلیس از منابع ثروت ایران قطع گردد، با توطئه ی انگلیس علیه مصدق در مرداد سال ۱۳۳۲ نابود شد. با کودتای انگلیس و آمریکا علیه مصدق و اعدام دکتر فاطمی، ثروت ایران و اراده ایرانیان برای مدیریت منابع کشور به غارت رفت و استبداد و دیکتاتوری پهلوی دوم پایان بخش آزادی‌ها گشت: سرکوب آزادی‌های آبکی و محدودیت احزاب و زندان و سرکوب و غیره، نیروهای مترقی را از میان برداشت و میدان را به دست روحانیتی مرتجع داد که از سال۴۲ خود را به عنوان رقیب اپوزیسیون مترقی به مردمان ناآگاه پذیرانده بود. خطاهای شاه و دیکتاتوری او اعلام انحلال حتی احزاب غیررستاخیزی، نفس همه را برید، اصلاحات ارضی (که اگرچه خوب ولی نحوه ی اجرای آن و عواقب بعدی اش فاجعه بار بود

در جایی دیگر:

جمهوریخواهی ما ناشی بود از انقلاب بهمن و هم ناشی از انقلاب مشروطه و پاسخی بود به ستم استبدادی و پایان پادشاهی. انقلابی علیه محدودیت آزادی‌های سیاسی و حقوق شهروندی و لذا حداقل حرکتی بود برای پایان دادن به سلطنت در ایران. انقلابی که به تاریخ سلطنت در ایران پایان داد.

و شاهکارشان در این قسمت:

طرح شعار بازگشت سلطنت به ایران در تحت عناوین انحرافی نظیر پادشاهی مشروطه و یا جمهوریت پادشاهی یا پادشاهی پارلمانی که چیزی نیست جز پاشیدن خاک در چشم های مردم مظلوم و ستمدیده، خیانت است به تلاشی که مردم ایران در قیام بهمن برای رهایی از استبداد چهارده قرنیکردند. بسیار نیکوس که آقای رضا پهلوی با حسن نیتی که نسبت به ایرانیان دارند، به پیام اصلی مردم ایران در جریان انقلاب بهمن ایران وفادار بمانند و مانند پدرشان در درک اهمیت صدای مردم برای ایجاد جمهوری تعلل و سستی نکنند و اسیر واژه سازی‌های من‌درآوردی نشوند و اجازه ندهند جمهوریت را به جای جمهوری با ایشان بفروشند: همانگونه که سه‌پهلوی چهارگوشه ممکن نیست، جمهوری، نه با دین کنار می آید و نه با پادشاهی! مخصوصاً با تجربه ی درازآهنگی که در ایران داریم، حکومت دینی و سلطنتی با جمهوری هماهنگ نیستند (دلایل فراوان دارد). مخصوصا که مردم ایران تجربه‌ی تاریخی دموکراسی های غربی را ندارند! اکنون دیگر وجود پادشاهی و سلطنت موروثی را امری زائد است.

طرح شعار بازگشت سلطنت به ایران در تحت عناوین انحرافی نظیر پادشاهی مشروطه و یا جمهوریت پادشاهی یا پادشاهی پارلمانی که چیزی نیست جز پاشیدن خاک در چشم های مردم مظلوم و ستمدیده، خیانت است به تلاشی که مردم ایران در قیام بهمن برای رهایی از استبداد چهارده قرنیکردند. بسیار نیکوس که آقای رضا پهلوی با حسن نیتی که نسبت به ایرانیان دارند، به پیام اصلی مردم ایران در جریان انقلاب بهمن ایران وفادار بمانند و مانند پدرشان در درک اهمیت صدای مردم برای ایجاد جمهوری تعلل و سستی نکنند و اسیر واژه سازی‌های من‌درآوردی نشوند و اجازه ندهند جمهوریت را به جای جمهوری با ایشان بفروشند: همانگونه که سه‌پهلوی چهارگوشه ممکن نیست، جمهوری، نه با دین کنار می آید و نه با پادشاهی! مخصوصاً با تجربه ی درازآهنگی که در ایران داریم، حکومت دینی و سلطنتی با جمهوری هماهنگ نیستند (دلایل فراوان دارد). مخصوصا که مردم ایران تجربه‌ی تاریخی دموکراسی های غربی را ندارند! اکنون دیگر وجود پادشاهی و سلطنت موروثی را امری زائد است.

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
8 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها