اسپری تاخیری کرونایی هم رسید

خامنه ای به ولایتی دستور داده هرجور شده یک چیزی برای کرونا ردیف بکن چون آبرومان پیش غربی  ها رفت. بعد از کرونا یاب مستعان و سپس چند داروی عصاره شتر و روغن بنفشه و غیره اکنون به اختراع اسپری کرونایی رسیده که باید حتما ۸ باز آنرا بزنی تا ویروس را بی حس بکند!

مسئلتن:

  • اگر هشت بار این اسپری کوچک را بزنیم که اسپری تمام میشود و باید یکی دیگر بخریم
  •  ما سر نماز  سه رکعتی صد بار شک می کنیم که دو رکعت خواندیم یا شش رکعت بعد حالا چگونه هشت بار اسپری را یادمان باشد؟
  • بالاخره این اسپری ویروس نانجیب کرونا را فقط شناسایی می کند و یا آنرا بی حس هم می کند؟
به اشتراک بگذارید: