اسلیپی جو: مخترع لامپ یک سیاهپوست بود!

جدی جدی این تحفه جو بایدن دچار زوال عقل شده، میگه در مدارس به بچه ها یاد نداده اند که مخترع لامپ یک سیاه بود!

بیچاره توماس ادیسون را با جورج فلوید قاطی کرده

به اشتراک بگذارید: