اسلام فرق ماساژ با مشتمال را نمی داند

من که سالهاست از ایران دور هستم و نمیدانم اوضاع ماساژ رفتن چگونه است. البته خبرهای جسته و گریخته ای از دستگیری ماساژورهایی که جنس مخالف را ماساژ داده اند را خوانده ام ولی نمیدانم چطور یک مرد حاضر میشود مردی دیگر، او را ماساژ بدهد. ماساژ با مشت مال در حمام عمومی تفاوت دارد. بخش آرامبخش ماساژ برای یک مرد معمولی این است که توسط یک خانم انجام شود زیرا جسم و مغز همزمان ریلکس می شوند.

در غرب، بسیاری از مردان حاضر نیستند توسط مردی دیگر لمس شوند و ماساژ مرد-مرد در اینجا معنایی ندارد. اسلام با ماساژ سنخیتی ندارد

 

http://www.dalfak.com/w/nsgvb

به اشتراک بگذارید: