اسرائیل ۲۹ فروند F-16 به کانادا میفروشد

بدنبال دریافت هواپیماهای جدید نیروی هوایی اسرائیل تصمیم گرفته ۲۹ فروند F-16 مازاد بر نیاز خود را به کانادا بفروشد. هر هواپیمای دست دوم F-16 حدود ۳-۴ میلیون دلار قیمت گزاری شده.

گفتنی است که حکومت پهلوی برای تجهیز نیروی هوایی شاهنشاهی قرارداد خرید ۱۶۰ فروند F-16 را (با امکان اضافه کردن ۱۴۰ فروند دیگر) با کمپانی سازنده منعقد کرده بود. بدنبال انقلاب ۵۷ این قرارداد ملغی و حدود ۸۰ فروند F-16 سفارشی ارتش شاهنشاهی که مراحل ساخت را میگذراندند پس از تکمیل به نیروی هوایی اسرائیل فروخته شد.

به اشتراک بگذارید: