اسرائیل پنجاه هزار دوز واکسن کورونا [فایزر] به حکومت خودگردان فلسطینی هدیه می کند

اسرائیل پنجاه هزار دوز واکسن کورونا به حکومت خودگردان فلسطینی هدیه می کند. ممالک عرب بی اعتنا هستند.

رادیو پیام اسرائیل– با آن که حکومت خودگردان فلسطینی سال گذشته با آغاز شیوع ویروس کورونا ابراز آمادگی اسرائیل را برای کمک به فلسطینیان رد کرده و گفته بود به چنین کمکی نیاز ندارد، امروز (یکشنبه) اعلام شد که نخست وزیر اسرائیل دستور داده پنجاه هزار دوز از واکسن فایزر به حکومت خودگردان اعطا گردد تا بتواند هرچه زودتر واکسیناسیون گروه های پزشکی و درمانی خود را انجام دهد.

محافل سیاسی ابراز شگفتی کردند که هیچ یک از کشورهای عرب، که در گذشته از حامیان سرسخت فلسطینیان بوده اند، به کمک آن ها نشتافته و برای تهیه واکسن، به آن ها یاری مالی و یا عملی نرسانده است. آگاهان می گویند این واقعیت نشان دیگری از آن است که کشورهای عرب از فلسطینیان مایوس شده و آن ها را به حال خود گذاشته اند.

حکومت خودگردان، در ماه های اخیر با به راه انداختن یک کارزار تبلیغاتی، اسرائیل را به مسؤولیت تامین واکسن برای فلسطینیان متهم ساخته بود که دبیرخانه سازمان ملل نیز این استدلال را رد کرد.

از احتمال ارسال واکسن به غزه، که در آنجا نیز کورونا در ابعاد گسترده ای شیوع یافته، خبری منتشر نشده و این تصور ایجاد گردیده که گروه حماس که بر آن سرزمین تسلط دارد، نسبت به سلامت جان مردم اعتنای چندانی نمی کند.

حکومت خودگردان اعلام کرد که قصد دارد در آینده نزدیک شمار بزرگی از واکسن های ساخت فایزر، استرازانیکا و اسپوتنیک را دریافت خواهد کرد. در این زمینه توضیحات بیشتری داده نشده است.

همزمان، واکسیناسیون مردم اسرائیل با نظم و ترتیب کامل ادامه دارد و حداکثر تا دو ماه دیگر به انجام می رسد. ولی در حال حاضر محدودیت ها همچنان ادامه دارد و در حالی که قرار بود امروز پایان بگیرد، در ساعات آینده برای چند روز دیگر تمدید خواهد شد.

به اشتراک بگذارید: