استقرار نیروی ویژه در ورودی نیشکر هفت تپه برای سرکوب کارگران (+ فیلم)

ایران کارگر: از شب گذشته (چهارشنبه شب ۱۴ آبان ماه ۹۹) یک اتوبوس از نیروهای یگان ویژه در شرکت نیشکر هفت تپه مستقر شده‌اند.

بنا به گفته منابع کارگری در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، این شرکت را از شب قبل (چهارشنبه) تبدیل به پادگان کرده‌اند تا بتوانند خود را برای سرکوب کارگران آماده کنند.

به گفته این منبع، هم زمان با حضور و استقرار نیروهای ویژه در شرکت نیشکر هفت تپه، روز پنجشنبه ۱۵ آبان ماه ۹۹، از ورود ۱۵ نفر از کارگران به شرکت ممانعت به عمل آمده است.

براساس این گزارش پس از استقرار یگان ویژه در شرکت و کنترل ورودی خروجی، ورود ۱۵ نفر از کارگران توسط زورگویان و نیروهای یگان ویژه به داخل شرکت جلوگیری به عمل آمده است.

اسامی تعدادی از افرادی که اجازه ورود به شرکت به آنها داده نشد که اغلب نیز سخنگویان، فعالین و نمایندگان کـارگران نیشکر هفت تپه و از جمله ۴ نفری هستند که شب گذشته از زندان آزاد شدند، عبارت است از:

ابراهیم عباسی منجزی، حمید ممبینی، یوسف بهمنی، مسعود حیوری، عادل سرخه، حسن کهنکی، حسین حمدانی، محمد حمدانی، محمد امیدوار.

سندیکای کـارگران نـیشکر هفت تپـه در رابطه با امنیتی کردن شرکت نیـشکر هفت تپـه اعلام کرده است که ورود نیروهای یگان ویژه و هر نیروی سرکوبگر را به شرکت هفت تپه محکوم است و خواستار پایان دادن به این زورگویی توسط نیروی سرکوبگر ضدکارگر می‌باشد.

سندیکا همچنین ممانعت از ورود ۱۵ نفر از کارگران را به شرکت محکوم کرده و خواستار پایان دادن به تهدید و ارعاب شده است.

کـارگران شرکت هفت تپـه و نمایندگان آنها تاکید کرده‌اند که کارگران مبارز و حق‌طلب را تهدید نکنید؛ با تهدید و نظامی کردن شرکت هفت تپه، شماها پیروز نخواهید شد.

به اشتراک بگذارید: