استراتژی “کارزار بین دو جنگ” اسرائیل (The Campaign Between Wars)

برای سالها دکترین نظامی اسرائیل با دو مرحله به هم پیوسته مشخص می شد. مرحله اول آمادگی و آموزش برای جنگ, و مرحله دوم جنگ با دشمنان در جبهه نبرد و پشتیبانی از جنگ. این استراتژی برای سالها در مقابله با همسایگان اسرائیل مثل مصر, اردن و سوریه موثر بود.

اما در همین حال، ماهیت تهدیدات برای امنیت اسرائیل به شدت تغییر می کرد. تضعیف کشورهای عربی و قدرت نظامی آنها شرایطی را به وجود آورد که در آن ماهیت تهدید های متعارف، تهدید های غیر متعارف و تهدیدهای فرعی (تهدید سازمانهای تروریستی و سازمانهای نیمه نظامی) همگی به طور همزمان تغییر یافت. ظهور چالش های جدید و درسهای ناشی از جنگ سال 2006 با حزب الله لبنان، وزارت دفاع اسرائیل را واداشت تا یک استراتژی جنگی یکپارچه، کم شدت, و پیشگیرانه را توسعه دهد: “کارزار بین دو جنگ”.

“کارزار بین دو جنگ” سبب یک تغییر اساسی در الگوی امنیتی اسرائیل در سیزده سال گذشته شده است. این یکی از اصلی ترین عوامل دوره طولانی آرامش نسبی است که اسرائیل در این مدت از آن برخوردار بوده است. استراتژی”کارزار بین دو جنگ” شامل اقداماتی پیشگیرانه و مخفی بر اساس عملیات اطلاعاتی با کیفیت بسیار بالا و انجام عملیات مخفیانه و موثر میباشد.

اهداف اصلی استراتژی “کارزار بین دو جنگ” بسیار ساده بوده و بر ۳ محور بنا شده:
1- به تاخیر انداختن جنگ از طریق تضعیف مداوم قابلیتهای نیروهای مختلف دشمن و آسیب رساندن به دارایی ها و توانایی های آنها (نطنز).
2- ایجاد مشروعیت برای اسرائیل از طریق افشای فعالیت های نظامی مخفیانه دشمن (که ناقض قوانین بین المللی است) و همزمان موجب مشروعیت زدایی از دشمن میشود (تورقوز اباد).
3- ایجاد شرایط بهینه برای وزارت دفاع اسرائیل در صورتی که جنگ واقعی در این میان شعله ور شود.

بر گرفته از مقاله:

The Campaign Between Wars: How Israel Rethought Its Strategy to Counter Iran’s Malign Regional Influenc
Gadi Eisenkot and Gabi Siboni
September 4, 2019
The Washington Institute

به اشتراک بگذارید: