از کرونا چه خبر؟

همین یکی دو هفته پیش بود که سازمان فاسد بهداشت جهانی اعلام کرده بود که حدس می زنیم ویروس کرونا هیچوقت از بین نرود و واکسنی برایش پیدا نشود. آنها از دولتها میخواستند شرایط قرنطینه را همچنان ادامه بدهند و هیچ کاری نکنند و فقط رو به قبله دراز بکشند!

دولتهای اروپایی و بویژه در کانادا همچنان مردم را از بازگشایی مدارس و بیزینس ها می ترساندند و حتی اجازه رفتن به پارک و کنار دریا هم با محدودیت مواجه بود.  تا همین یکی دو هفته پیش همواره جلوی فروشگاههای بزرگ مواد غذایی صف با فاصله دو متری بود که باعث زحمت و عصبانیت مشتری ها میشد.

اما یک دفعه همه چیز عوض شد. یک فرد سیاهپوست در یکی از ایالتهای امریکا بطرز ناجوانمردانه ای کشته شد و ناگهان موج تبلیغاتی رسانه های چپ که سیطره گسترده ای در جهان دارند علیه تبعیض نژادی به راه افتاد و به تحریک ارباب رسانه ها ریختن به خیابانها از نان شب و کرونا هم واجب تر شد.

بمباران تبلیغاتی رسانه های چپگرا آنقدر سنگین بود که به طور کلی بحران ویروس کرونا فراموش شد گویی اصلا مشکلی به نام کرونا از ابتدا وجود نداشت. نه خانی آمد و نه خانی خربزه خورد و نه خانی رفت!

هوچی گری چپ ها در روزهای اخیر مرا یاد ماههای قبل از انقلاب 57 انداخت. آنروزها هم همینطور عده ای جریانی را درست یا غلط می ساختند و با غوغاسالاری و مظلوم نمایی مردم را گمراه میکردند و خودشان سوار حرکتهای مردمی میشدند. انقلابیون سینما رکس را خودشان آتش زدند و با این وسیله احساسات مردم را به بازی گرفتند و خودشان بهره اش را بردند.

آنروزها پدران و بزرگترهای ما که تجربه بیشتری داشتند به جوانها هشدار میدادند که گول این حرفهای دو من یک غاز و وعده و وعیدهای توخالی کمونیستها را نخورید. هیزم آتشی نشوید که خانه و کاشانه خودتان را ویران کند. اما آن روزها فضا احساسی بود و مثل الان خالی از محتوا.

این روزها جوان دانشجوی غربی نقاب سیاه می زند و جلوی پلیس امریکا سینه سپر می کند و می گوید” نمی توانم نفس بکشم”!!

یعنی در امریکا انقدر اختناق و سرکوب و دیکتاتوری هست که یک جوان نمی تواند نفس بکشد!

این جوان ها اصلا توی عالم هپروت سیر می کنند. اینها را باید فرستاد مدتی در کشورهای سوسیالیستی زندگی کنند تا قدر آزادی و رفاه در امریکا را بدانند. بدترین خیانت را افرادی مثل برنی سندرز و باراک اوباما و امثالهم به این جوانها کردند که آنها اینچنین توخالی و غیرمنطقی بار آمده اند.

ریگان گفته بود: در امریکا فاشیسم نخواهد آمد ولی اگر روزی آمد حتما از بستر لیبرالها (دمکراتها و چپول ها) سربلند خواهد کرد.

به اشتراک بگذارید: