از سیاست مدارانی که زلف های خود را رنگ میکنند، تا اندیشه های پوسیده ای که مرگ سیاسی خویش را باور ندارند

۵۷ تی ها باورندارند که مرده اند. نه با حنا و فتوشاپ و نه با فکل و‌کراوات، نمیتوان اندیشه پوسیده را جوان نشان داد. عمو جغد شاخدار ۵۷ تی ها ملقب به فرید انصاری دزفولی و آن امام زمان غایب مجاهدین که از ۴۰ سالگی تا امروز فقط یک سری عکس ثابت دارد، نمونه ای از فعالان سیاسی ایران هستند که مرده اند اما لاشه بویناک خویش را باور ندارند. چپ کودن و چپ چریک و چپ خمینی طلب، در فردای ایران تنها در موزه های تاریخی زنده خواهند بود!

به اشتراک بگذارید: