ارزیابی فرمانده سابق سپاه از جایگاه ریاست جمهوری در ایران!

سردار جعفری دیروز در یک مصاحبه با خبرگزاری فارس نکات بسیار روشنگرانه ای را بیان کرد:

سوال: ما انتخابات ۱۴۰۰ را در پیش داریم، یک بار حضرت آقا درباره این موضوع صحبت کردند و فرمودند اگر حاج قاسم زنده بود، ۶۰ سالشان بود اما من همچنان ایشان را فرمانده نیروی قدس می‌گذاشتیم، اگر حاج قاسم را هنوز داشتیم، شما ایشان را بعنوان یک گزینه برای انتخابات ریاست جمهوری پیشنهاد می‌دادید؟

نه – حاج قاسم حیف بود که بیاید در این جایگاه بخواهد کار کند. بعضی وقتها هم به او می گفتیم که اینگونه پیشنهادها مطرح می‌شود و شما نظرت چیست، واژه‌هایی به کار می‌برد که می فهمیدیم اصلا دنبال این نیست که به این سمت بیاید

من بویژه آن عبارت «واژه هایی به کار میبرد که…» را خیلی گویا یافتم، گمان خودم چیزی در این حدود است: «ج… کشها! من الان فرمانده تام الاختیار هستم، شما میخواهید مرا به تدارکاتچی تنزل دهید!؟»

در همین مصاحبه سردار جعفری یک روشنگری مهمتر از جنس « فصل الخطاب» عرضه میکند:

اتفاقا در آن نامه ۲۴ فرمانده سپاه به رئیس جمهور وقت که در واقع تهدید مستقیم رئیس جمهور وقت بود، نامه را حاج قاسم خودش تهیه کرد، ایشان فقط امضاکننده نامه نبود، بلکه نگارنده نامه بود و نقش اصلی و محوری را در تنظیم این نامه و گرفتن امضا از فرماندهان داشت که در پی آن دو جلسه هم با رئیس جمهور وقت داشتیم که روح اصلی نامه هم تهدید بود که اگر توجه نکنید ما طور دیگری برخورد می‌کنیم.

در حاشیه بگوییم که خبرگزاری فارس بعدا واژه «تهدید» را به «هشدار» تغییر داد، که البته خودشان هم میدانند که کار بی فایده ای است، چون نسخه اصلی نزد خیلی ها ( و ما) موجود است.

به اشتراک بگذارید: