احتمالا منصوری الان در تهران است

احتمالا خبر خودکشی غلامرضا منصوری در هتل و یا اینکه ماموران رژیم او را کشته باشند یک فریب است. آنها این خبر را ساخته اند تا کسی دنبال تعقیب قضایی او نباشد.

چیزی که این احتمال را در اذهان قوی می کند سیستم فاسد رومانی است. شما در رومانی با دادن رشوه تقریبا هرکاری می توانید بکنید. در آنجا پلیس و حتی مقامات بالاتر را براحتی میتوان خرید.

نگاهی به تصویر بالا بیاندازید باورتان میشود یک آخوند خیکی شکم گنده بعد از مرگش اینقدر لاغر و نی قلیانی شده باشد؟ ظاهرا این کسی را که داخل کیسه است سایه منصوری است.

 

به اشتراک بگذارید: