اتحاد میان معترضان ایرانی و عراقی و لبنانی، یک ضرورت غیر قابل انکار است؛ راه براندازی «جاعش» از سرنگونی هلال شیعی میگذرد!

یکی از دلایل ناتوانی حکومت در مهار اعتراضات اخیر، کمبود نیروهای سرکوب گر بود. خوشبختانه با خارج شدن هسته «استمرار طلب» از بدنه جنبش اجتماعی ، اینبار ملت به جای رفتن میلیونی به مسلخگاه هایی چو میدان آزادی _ همانند زمان جنبش سبز_ در هر جایی که توانستند تظاهرات و شورش به راه انداختند، این مدل تظاهرات ها که یکی از ویژگی هایش فراگیری و گستردگی جغرافیایی است، باعث میشود نیروهای سرکوبگر نظام در تمام نقاط کشور پخش شوند و اگر در آینده این گستردگی که در قیام آبان ماه ۹۸ شاهد بودیم، با قیام حداکثری پایتخت نشینان «تهران» همراه شود، شک نداشته باشید که نظام به راحتی سقوط خواهد کرد.

جمع شدن میلیونی مردم در یک نقطه، در این مرحله از مبارزات ، بدون آنکه ابزارها و نیروهای سرکوبگر نظام دچار فرسایش شده باشند، «خودکشی» است.

سیستم تظاهرات های فراگیری که مردم در دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ به نمایش گذاشتند، نشان داد پاشنه آشیل نظام، حضور حداکثری و پراکنده مردم با هدف از کار انداختن سیستم و جنگ های پارتیزانی، میتواند نظام را خیلی زودتر از آنچه فکر میکنیم به خط پایان نزدیک کند.

در زمان حمله نیروهای سرکوبگر به کوی دانشگاه و همچنین تظاهرات های جنبش سبز، ما بارها شنیده ایم که مردم با کسانی برخورد کرده اند که «عربی» صحبت میکرده اند و ایرانی نبوده اند!

حال این روزها در عراق و لبنان میشنویم که مردمان جان به لب آمده این کشورها، با نیروهایی برخورد کرده اند که «فارسی» صحبت میکنند!

اگر معترضان عراقی و لبنانی و ایرانی بتوانند از طریق شبکه های اجتماعی با یکدیگر تماس برقرار کنند و برای تظاهرات های سراسری در هر ۳ کشور، برنامه ریزی صورت دهند و به قولی مردمان این ۳ کشور به صورت هماهنگ بر علیه نظام جمهوری اسلامی «متحد» شوند، مطمئن باشید نظام مزدورپرور جمهوری اسلامی نمیتواند نیروی کافی مورد نظرش را برای سرکوب در هر ۳ کشور فراهم کند. اگر معترضان جمهوری اسلامی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و شبکه های براندازی این کشورها بر یک هدف _ که همانا «سقوط» کامل این نظام است_ برنامه ریزی کنند، شک نداشته باشید نظام پوسیده جمهوری اسلامی راحت تر از آنچه که فکر میکنید، فرو‌خواهد ریخت.
سقوط دولت های دست نشانده نظام در لبنان و عراق، راه را بر سرنگونی «جمهوری اسلامی» هموار میکند.

این روزها نظام اهریمنی ولایت فقیه با آدمکشی «عریان» در ایران و عراق ، مشروعیت پوشالی خویش را از دست داده است و دیگر نمیتواند از طریق «قدرت نرم» اعمال نفوذ کند.

راه براندازی دولت های دست نشانده جمهوری اسلامی در عراق و لبنان و یمن ، از قلب «تهران» میگذرد؛ اما برای رهایی تهران و سقوط «نظام» باید مردمان هر ۳ کشور لبنان و عراق و ایران، به صورت گسترده و هماهنگ، تظاهرات های خود را شروع کنند و آماده یک جنگ تمام عیار باشند. این اختاپوس با شعار و راهپیمایی خالی از میان نمیرود. باید تمام بانک ها و سیستم اداری که در خدمت این نظام سلطه گر است را، از کار انداخت.

این نظام اهریمنی ۴۰ سال است نشان داده در کشتن معترضانش لحظه ای درنگ نمیکند، پس دلیلی ندارد معترضان این ۳ کشور، با هم هماهنگ عمل نکنند و‌ با همدلی و اتحاد استراتژیک _ در کنار یکدیگر_ گلوی سربازان مزدور ولایت فقیه را نفشارند.

اکنون که جغرافیای هلال شیعی دچار بحران شده است، بهترین فرصت است که از طریق شبکه های اجتماعی چو توییتر، میان معترضان این ۳ کشور، هماهنگی و همدلی صورت بگیرد، تا شاید با سرنگونی این قوم نفرت پراکن و تفرقه برانگیز، خاورمیانه رنگ آرامش بگیرد و مردمان ایران و عراق و لبنان هم از شر اهریمن «جمهوری اسلامی» رهایی ابدی پیداکنند و پس از آن به جای نفرت، میان مردمان کشورهای خاورمیانه شاید، شاید، عشق هویدا شود و شاید اگر غرب استعمارگر گذاشت، توانستیم خاورمیانه ای جدید و پر آرامش را در کنار یکدیگر بسازیم.

چرا باید جوانان غربی در اروپا و آمریکا در رفاه و آسایش زندگی کنند و من و تو خاور میانه ای فقط شاهد جنگ و کشتار و سنگسار و اعدام باشیم!؟

بیایید به جای هلال شیعی، به هلال عشق و دوستی و انسانیت بیاندیشیم.

بیایید یک صدا، از بیروت تا بغداد، از بغداد تا تهران، فریاد مرگ بر جمهوری اسلامی را یکدل و یک صدا فریاد بزنیم و خواهان پایان یافتن این کابوس شوم ۴۰ ساله شویم.

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
5 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها