ابزار تولید آب در دست امام زمان است

در کتاب صافی روایت کرده که:

حضرت موسی می خواست به جنگ فرعونیان برود در وادی تیه که رسیدند لشکر موسی گرسنه شدند. خداوند من و سلوی (مرغ بریان از هوا نازل شد) برای آنها نازل گردانید، خوردند سیر شدند. سپس تشنه شدند. خدمت حضرت موسی (ع) آمدند و اظهار تشنگی کردند. حضرت موسی (ع) از خدای تعالی آب طلب کرد.

چنانچه در سوره بقره می فرماید «و اذ استقی موسی لقومه فقلنا اصوب بعصاک الحجر فانفجرت منه اثنتی عشرة عینا» یاد کن وقتی را که از برای قوم خود طلب آب کرد، پس گفتیم عصای خود را به سنگ بزن دوازده چشمه آب از آن بیرون می آمد.

در تفسیر خلاصة المنهج می نویسد جبرئیل آمد و سنگی از بهشت آورد که مربع یعنی چهار گوش داشت و به قدر سر آدمی بود، عرض کرد: خداوند می فرماید عصای خود را بر این سنگ بزن تا دوازده چشمه آب از آن جاری شود.

حضرت موسی (ع) عصای خود را برداشت و بالای سر آن سنگ آمد و عرضکرد «الهی به حق محمد سید الانبیاء و بحق علی سید الاوصیاء و به حق فاطمة سیدة النساء و بحق الحسن سید الاولیا و بحق حسین افضل الشهداء و بحق عترتهم و خلفائم سادات الازکیاء» و عصا را بر آن سنگ زد به قدرت کامله خداوندی دوازده چشمه آب از آن جاری شد و در مجمع البحرین و خلاصة المنهج می نویسد لشکر حضرت موسی (ع) ششصد هزار نفر بودند که هر روز از آب سنگ می خوردند و سیراب می شوند غیر از دواب و چهارپایان آنها همین که مستغنی می شدند باز موسی عصا را بر آن سنگ می زد آب قطع می شد و در اخبار اهل بیت رسیده که همین سنگ و عصای موسی الآن خدمت امام زمان(ع) است.

به اشتراک بگذارید: