آی دزد آی دزد

بدون شک حکایت آن دزد را خوانده‌اید که روزی در بازاری کالایی دزدید، صاحب مال فهمید و به دنبالش شتافت، بازار شلوغ و پر جمعیت بود، دزد خود را در میان جماعت، همرنگ آنها در آورد، مالباخته می‌دوید و فریاد می‌زد آی دزد، دزد را بگیرید، دزد واقعی نیز هم‎صدا با دیگر مردم فریاد می‎کشید آی دزد آی دزد !
به این ترتیب دزد از دست مردم گریخت و توانست جان سالم به در برد.

شواهد و قرائن دال بر امکان دست داشتن جمهوری اسلامی در نشر ویروس کرونا  هر روز دارد بیشتر می‌شود. خامنه‌ای هم برای گمراه کردن افکار عمومی در سخنرانی اخیر انگشت اتهام را به سمت آمریکا نشانه گرفت و مدعی شد که آمریکا  سازنده و ارسال کننده ویروس کرونا به دنیا هست.

اما خامنه‌ای یک اثر انگشت از خودش برجای گذاشت چون پای جن و جنیان را وسط کشید.

گمان نمی‌رود دنیا را بجویید غیر از سران رژیم اشغالگر جن و غولی یافت کنید.

به اشتراک بگذارید: