آی آخوندها! شما هنوز شرافت را نکشته‌اید

اگر شرایط اقتصادی کشور رو نگاه کنیم شرایط زندگی مردم رو هم بسنجیم، این مرد بزرگ یک نمونه شرافت و انسانیت و بزرگمردی است. حاضر است به این زندگی دشوار ادامه بدهد اما روحش تمیز و پاکیزه باقی بماند و با یورو و دلار آن را عوض نکند

به اشتراک بگذارید: