آیا ویروس ها موجودات زنده هستند؟ تعریف زندگی چیست؟ آیا ویروس ها در این تعریف میگنجند؟

۲۸۰ تعریف در مورد زندگی (Life) وجود دارد که هر کدام کمی متفاوت از دیگری است. دانشمندان غالبا معتقدند “حداقل” عناصر اصلی که یک “چیز” باید داشته باشد تا تبدیل به “موجود زنده” شود به طور خلاصه عبارتند از:

  • از یک یا تعداد بیشتری سلول تشکیل شده باشند (One or More Cells)
  • خاصیت تنظیم پارامتر های اساسی مثل PH و دما را داشته باشند (Homeostasis)
  • قادر به تولید و استفاده از انرژی باشند (Make Energy)
  • رشد کنند (Grow)
  • در نتیجه فرگشت (تکامل) خود را با محیط جدید تطابق دهند (Evolve)
  • به محرکها پاسخ دهند; مثل برگ درخت که به سمت خورشید میچرخد (Response)

آیا ویروس ها دارای این خواص هستند؟ دفاع طبیعی بدن (گلبول های سفید, آنتی بادی ها و…) چه گونه با ویروس ها مقابله میکند؟

کلیپهای انگلیسی

سیستم ایمنی بدن چگونه با ویروس مقابله میکند:

به اشتراک بگذارید: