آیا نماد پرچم‌ ایران را می توان به رفراندوم گذاشت؟

بنده واقعا پژوهشگر تاریخی یا مورخ نیستم این موضوعی است در حیطه اهل فن. اما موضوعی که پس از گفتگوی تلوزیونی بسیار مبهمی که جناب قاسم شعله سعدی در کانال یک در بیست و دوم اردیبهشت ماه انجام داد، ذهن مرا مشغول کرد این بود: آیا نماد پرچم یک کشور ( شیر و خورشید) را که ریشه تاریخی دارد را نیز باید به رفراندوم گذاشت.

نکته ای که گوینده ( شعله سعدی) در مقام دلیل آورد این بود که پرچم را باید طبق قانون اساسی که به رفراندوم گذاشته می شود، مورد قبول مردم قرار گیرد( از جمله نماد آن). بسیار خوب اما طنز ماجرا اینجاست اگر شما نماد را قبول ندارید بالتبع پرچم سه رنگ را نیز نباید قبول داشته باشید. و ایراد می گیرید که این موضوع باید توسط مردم در رفراندوم آینده به رای گذاشته شود. بنابراین چرا پرچم سه رنگ را با مشتی شعار سیاسی پشت سر خود قرار می دهید؟

بگذریم از نظر من ( به عنوان یک شخص عادی) نمادهای ملی اعم از زبان ملی، پرچم تاریخی پذیرفته شده، تمامیت ارضی گرچه باید در قانون اساسی قید شوند اما موضوعاتی نیستند که با پذیرفتن یا نپذیرفتن عده ای مخدوش شوند.

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
1 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها