آیا می دانید مخترع تنبان چه کسی بود؟

برخی خیال می کنند تنبان توسط توماس ادیسون اختراع شد که کاملا اشتباه است. دانشمندان خارجی هم معتقدند ارشمیدس تنبان را اختراع کرد اما براساس آخرین یافته های دانشمند اسلامی یعنی محمد باقر مجلسی تنبان توسط حضرت ابراهیم خلیل الله اختراع شد و تا قبل از او همه کون لخت بودند:

به اشتراک بگذارید: